top of page
IMG_8923.JPG

סיגל קוצקוביץ, תעתועים, 2014, שורשי עצי הדר, צינורות גומי, שמן מכונות

הקרן נוסדה ב-2008 כאגודת הידידים של בית הספר לאמנות במכללת ספיר במטרה ללוות את בית הספר ואת צוות המורים שלו בקידום חזונו וייעודו. אגודת הידידים ראתה כבר אז חשיבות עליונה בשילוב כוחות בין מרכז ופריפריה ובהגברת המודעות לקיומה ולחשיבותה של עשייה אמנותית באזורי ספר ועימות. אגודת הידידים בחרה לתמוך בבית ספר זה הן בשל היותו בית הספר היחיד לאמנות באזור הדרום, והן בשל הרצון לסייע לתושביו בהתמודדות עם עימות מתמשך ועם מצב ביטחוני לא יציב.

בין הפרויקטים שיזמה וקידמה אגודת הידידים: 

  • פרויקט המלגות

כ-80,000 ₪ מלגות בשנה חולקו לסטודנטים מצטיינים ולסטודנטים מעוטי יכולת בבית הספר לאמנות במכללת ספיר.

  • יריד האמנות ״צבע טרי״

מידי שנה נבחרו בוגר או בוגרת להציג ביריד האמנות "צבע טרי" המתקיים בתל אביב, תצוגה אשר היוותה עבורם קרש קפיצה משמעותי ובמה לחשיפה עצומה.

  • תערוכות בגלריה בקיבוץ בארי ובגלריה של בית הספר

מידי שנה נבחרו שני בוגרים מצטיינים להציג תערוכות יחיד ראשונות במימון מלא, האחת בגלריה בבארי והשניה בגלריית בית הספר לאמנות במכללת ספיר. 

  • תערוכת בוגרים שנתית בגלריה שלוש

מידי שנה הועברה תערוכת הבוגרים שהוצגה בגלריית בית הספר לתצוגה בגלריה שלוש בתל אביב על מנת להגביר את החשיפה לקהל המקצועי במרכז.

  • הרצאות אורח וסיורי גלריות

אגודת הידידים מימנה נסיעות לחללי אמנות במרכז והרצאות של אמנים ומרצים בכירים כדי להגביר את חשיפת הסטודנטים לתכנים אמנותיים מגוונים.

בין הבוגרות הבולטות של בית הספר אשר אגודת הידידים תמכה בקידומן המקצועי: זווידיתו יוסף סרי (2014) הציגה תערוכות יחיד בגלריה בקיבוץ בארי ובמוזיאון הנגב בבאר שבע, השתתפה בתערוכה קבוצתית במוזיאון הרצליה ב-2014 וביריד ׳צבע טרי׳ ב-2018; דנה הראל (2014) נבחרה להציג בחממת האמנים העצמאיים ביריד צבע טרי ב-2019, הציגה תערוכת יחיד בג; סיגל קוצ׳קוביץ׳ (2014) הציגה תערוכות יחיד בגלריה בקיבוץ בארי ובגלריה שלוש, וכן השתתפה בפרויקט ״זום״ לאמנים צעירים מצטיינים ב-2016; מורן אסרף (2017) הציגה תערוכת יחיד בבית האמנים בירושלים ב-2018, השתתפה בפרויקט ״זום״ לאמנים צעירים מצטיינים ב-2019 ובתערוכות קבוצתיות שונות בזומו - המוזיאון הנייד, בגלריה העירונית בעפולה ועוד.

bottom of page