top of page

מתחת לחיג'אב
שרה שחאדה
תערוכת יחיד
אוצרת: דרורית צ'צ'יק
בית התרבות, רהט

שרה שחאדה 2.jpg

שרה שחאדה, מתחת לחיג'אב, בית התרבות רהט.

שרה שחאדה הינה אמנית בדואית, שכיום חיה ויוצרת בערד.
 

ביצירתה, האמנית מתמקדת בזהות ובפן התרבותי והנפשי של הנשים הבדואיות והערביות בישראל, שחיות על התפר שבין התרבות והמסורת לבין הקדמה והרצון להגשמה העצמית.
 

העבודות בתערוכה מגיבות לסיטואציות חברתיות-תרבותיות אוטנטיות בחברה הערבית, מנקודת המבט של האישה. התערוכה מזמינה את המבקרים – נשים וגברים - לפתח שיח ושיג במציאות חיים משתנה, בה קולה של האישה מושתק.
 

הפורטרטים העצמיים של האמנית, אינם מספרים את סיפורה האישי, אלא ממסגרים את הנשים בחברה הערבית, בישראל העכשווית. בכל העבודות, האמנית עוטה חיג'אב, המסמל נשיות מוסלמית ומסמן את מחויבותה למסורת, למשפחה ולמסגרתה החברתית.
 

הצבעים והאובייקטים המטפוריים, שמשולבים ברקע מוסיפים רבדים של משמעות ועומק, כאשר האמנית מדלגת בין האישי והחברתי, ובין פנטזיה למציאות.
 

אמנות בכלל, וצילום בפרט הם מתווכים רבי-עוצמה ליצירת בסיס לדיאלוג, גם בנושאים שבדרך כלל לא בעדיפות השיח, כמו אלו שבהן עוסקת התערוכה: אלימות בחברה, אלימות נגד נשים, בדידות, הדרה, קיפוח וחופש הדיבור.

שרה שחאדה 3_edited.jpg

שרה שחאדה, מתחת לחיג'אב, בית התרבות רהט.

a574fb3b-5e35-4b48-855c-eb0a276c5d3a.jpg

שרה שחאדה, מתחת לחיג'אב, בית התרבות רהט.

bottom of page