top of page

מנחת סולת
 ענבל לימור פפר ומיכל בלייר
תערוכה זוגית
אוצרת: ריטה כץ
גלריה גבול לאמנות עכשווית, קיבוץ חניתה

מדגרות (תקריב), מיכל בלייר, מיקס מדיה, 200-100-100 ס_מ, חלק ממיצב, 2021-2022.jpg

מדגרות (תקריב), מיכל בלייר, מיקס מדיה, חלק ממיצב. צילום: מיכל בלייר.

במהלך השנה הגענו לחניתה לתוכנית שהות שנתית, המחולקת לפרקי זמן ממוקדים, בהם עבדנו במרחב המיוחד של הקיבוץ, שמלא בפרטים ארכיאולוגים מתקופות שונות ובאנרגיה קדומה. במקביל לעבודה האישית והזוגית אנו עובדות עם חברי הקהילה בשיתוף פעולה. 

 

השהות במקום בעל ערך היסטורי עשיר ומגוון שכזה, עוררה בנו השראה ולקחה אותנו אל חוויה של מקום על-זמני. השבוע אנו מגיעות לגלריה הריקה ומתחילות לבנות את המיצג שלנו. חלל הגלריה יוקדש לבניית מרחבים קטנים, אישיים וקבוצתיים, למטרת התבודדות ונשימה, כמעין בקתות, מחסות וכוכים העשויים מגזם עצים, קנה סוף, וחומרים שונים שלוקטו וגודלו על ידינו גם בזמן השהות בחניתה וגם בסביבה שאנו חיות בה. בנוסף ישולבו אובייקטים קטנים אשר אנו יוצרות בתהליך כמעט פולחני.

 

אנו יוצרות מרחב חדש ששואל שאלות על מה המקום של הבית בחיינו, על שימור ויצירת גבולות פנימיים וחיצוניים והחשיבות שלהם. איך אנו יוצרות קשרים חומריים ורגשיים מתוך התכנסות פנימה, שבירה ובנייה מחדש, התקדשות ועבודה בחומר.

 

אנו בונות בתוך המרחב בגלריה מחסות ושבילים, מתוך טקסים קטנים ואישיים, כמנחת הסולת - שהיא המנחה הבסיסית והאישית ביותר שיכול אדם לתת בעלייה אל בית המקדש- ערבוב של חומר יבש (סולת) וחומר רטוב (שמן), בלי אש, אפייה או ראווה.

ענבל לימור פפר, תקריב 2 על חלק ממיצב,  2021-2022,  50X150 ס״מ.jpg

ענבל לימור פפר, תקריב 2 על חלק ממיצב. צילום: ארי פפר.

ענבל לימור פפר, תקריב על חלק ממיצב, 2022, קוטר 250 ס_מ(1).jpg

ענבל לימור פפר, תקריב על חלק ממיצב. צילום: ארי פפר.

משאלת לב (תקריב), מיכל בלייר, מיקס מדיה, חלק ממיצב, 4-3-3 ס_מ כ_א, 2021-2022.jpg

משאלת לב (תקריב), מיכל בלייר, מיקס מדיה, חלק ממיצב. צילום: מיכל בלייר.

bottom of page