top of page


 תערוכת בוגרים - ביה"ס לאמנות חברה ותרבות במכללה האקדמית ספיר
אביאל יאני לוייב, ספא אלנבארי, לי נגאוקר, פאטמה אבו פרח, שולמית אוחנה, שרה אבו כף
תערוכה קבוצתית
 אוצרות: סמדר לוי ומיכל שמיר
הגלריה לאומנות, בניין הספרייה האקדמית, מכללת ספיר

לי נגאוקר_ללא שם_2022_גיר שמן ושעווה על עץ לבוד_מראה הצבה חלקי_8.JPG

לי נגאוקר, ללא שם, גיר, שמן ושעווה על עץ לבוד, מראה הצבה חלקי. צילום: ניר גלנטי

2022 תערוכת בוגרים היא תערוכה קבוצתית המציגה שישה גופי עבודה ויצירה עצמאיים של שישה בוגרי ביה"ס, בעלי קול ושפה חזותית וחומרית מובחנת, המציגים חוויה חושית ייחודית, שדרכה ביקש/ה כל בוגר/ת להעניק נראות וממשות חומרית לבלתי-נראה או לנסתר, וקול למה שלא ניתן לשמוע, לַשָׁתוּק. 
 

לדברי סמדר לוי המנחה והאוצרת של תערוכת הבוגרים, "היתכנותו הפשוטה של הלא-ייאמן, הפשטות שבבסיס הלא-ייאמן והמבט למרחוק הנטמע בנראה והנדרש כדי להבין את הקשר שבין השניים – היוו את אחת מנקודת המוצא בדיאלוג המתמשך שקיימתי במהלך השנה עם הבוגרים".
 

בטקסט הנלווה לתערוכה כותבת לוי על האופן שבו כל אחד מגופי היצירה וכל אחת מהיצירות המוצגות בתערוכה הם תולדה של רגע לא-מילולי של קרבה גדולה לחומר, לתחושה, לְמראֶה או לזיכרון, ועל הפעולה האמנותית – וניתן אף להוסיף, הגופנית – שביקשה את הדבר מן הדברים הפשוטים. 
 

ככאלה, מרבית העבודות בתערוכה חומקות ממרחבי הייצוג ומציעות שפה חומרית וחזותית לא-נרטיבית – כמעט ארס-פלסטיקה – של תודעה, וחוויה חושית וחושנית אינטימית. כתערוכה קבוצתית, מציעה התערוכה 2022 תערוכת בוגרים פואטיזציה של המרחב ומבקשת שהייה והשתהות אל מול ובתוך הפשוט "שֶׁהָעַיִן הוֹלֶכֶת אֵלָיו לָגַעַת בּוֹ"

פאטמה אבו פרח_ללא שם_2022_אקריליק, מסמרים וחוט רקמה על עץ לבוד.jpg

פאטמה אבו פרח, ללא שם, אקריליק, מסמרים וחוט רקמה על עץ לבוד. צילום: ניר גלנטי

על היוצרות:

שעות רבות בילתה לי נגאוקר בגחינה על פלטות עץ לבוד, עקבה ורשמה בגיר שמן שחור את סימני הזמן בפני השטח של החומר, צרבה ושרפה, ניסרה ויצרה מיצב של כתמי חומר וצבע המרחפים מעל גובה פני הרצפה.

ספא אלנברי רושמת בפחם רישומים של מצבי תודעה וזיכרונות עבר של מבט או מגע ושולמית אוחנה מקרצפת ניירות שחורים באקונומיקה המלבינה ומאכלת את המצע עד שנפער חור בנייר ויוצר גם קרע בזמן הפעולה.

שרה אבו כף חוזרת אל מה שנקרע מן הזמן ומזמנת מבט בהווה מתמשך – בעבודת וידיאו וציורים – אל זיכרון העבר בצריח המסגד הלבן ברמלה.

בין הנשלט לאפשרי מפסל אביאל יאני לוייב "תאונות" פיסוליות פואטיות – תאונות טובות של החומר והצורה המרחשות בתהליך העבודה, וכאלה הנוצרות בהתכוונות – ככמוסות של אירוע מושהה (שכבר קרה או שייתכן שיקרה).

על הכתם הנוכח במרכזו של משטח העץ השחור, ממסמרת פאטמה אבו פרח מסמרים הפוצעים את המצע ומותירים בו דימויי עיניים – עצומות או פעורות, המתלפפים בחוט רקמה שחור.   

שרה אבו כף_רמלה_2022_אקוורל על נייר.jpg

שרה אבו כף, אקוורל על נייר. צילום: ניר גלנטי

בית הספר לאמנות חברה ותרבות של המכללה האקדמית ספיר – היחיד ללימודי אמנות באזור הדרום – רואה באמנות החזותית חלק ממכלול תרבותי ביקורתי חשוב, ומנוף לדיון ועשייה אמנותית וחברתית משמעותית. ביה"ס שואף לאתגר את יחסי שדה האמנות והפריפריה בארץ, ולהפוך את אזור הדרום למרכז של תרבות ואמנות עם דגש חברתי וקהילתי. 

אביאל יאני לוייב_ללא שם_2022_שארית פחם על שקיות תיוק שקופות_1.JPG

אביאל יאני לוייב, ללא שם, שארית פחם על שקיות תיוק שקופות. צילום: ניר גלנטי

שולמית אוחנה_ללא שם_2022_אקונומיקה על נייר_1_צד ב.jpg

שולמית אוחנה, ללא שם, אקונומיקה על נייר. צילום: ניר גלנטי

bottom of page